Producten


Er is op dakgebied een breed scala aan producten (dakpannen, shingels, e.p.d.m, bitumen dakbedekking, enz) te krijgen. Voor iedere dakvorm (hellend of plat), zijn er verschillende prudukten te gebruiken, een en ander afhankelijk van de constructie van het dak, en wat er qua zicht bij het pand past.
Ook kan het zijn dat de gemeente, in geval van bijvoorbeeld een beschermd stadsgezicht, een bepaald produkt voorschrijft. Informatie hierover kunt u bij de betreffende gemeente opvragen.

Hiernaast ziet u een overzicht van de producten die Novudak voor u kan verzorgen.