Onderhoud dak

Meestal ontdekt u dat uw dak gebreken vertoont als het leed al geleden is, namelijk op het moment dat u een lekkage ontdekt.

Voorkom onaangename verassingen en hoge onkosten door tijdig onderhoud uit te voeren en jaarlijks uw dak door een deskundige te laten inspecteren.

Onderstaande problemen kunt u voorkomen door tijdig uw dak te laten inspecteren;

  • Pannen die door storm of windvlagen niet meer op hun plaats liggen en op den duur lekkage veroorzaken, of bij een windvlaag van het dak kunnen waaien en schade veroorzaken.
  • Houtrot door gesprongen soldeernaden of slijtage in zinken dakgoten.
  • Lekkage door opgewaaid of afgescheurd lood in gevels en schoorstenen.
  • Lekkage door verstopte dakgoten en hemelwaterafvoeren.
  • Lekkage door onkundig aangebrachte dakmaterialen.