Renovatie dak

Renovatie of renoveren  is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand dak, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een dak geheel wordt gesloopt, en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude grachtenpanden, kerkdaken en boerderijen worden op zo'n manier voor het nageslacht gespaard