Restauratie dak

Restauratie of restaureren wordt gebruikt wanneer men het dak volledig terugbrengt in de oorspronkelijke staat.

Restauratie van daken wordt alleen overwogen als het gaat om een gebouw met een cultuurhistorische waarde die functioneel volledig in tact moet blijven. Bijv.: een stadhuis, een kerk, een begijnhof, een molen, een kasteel, ... bijna altijd kan men hier beroep doen op subsidies en de hulp van monumentenzorg.

Voor deze restauraties wordt veel geld uitgetrokken, en er komen verschillende disciplines van allerhande restauratoren aan te pas. De werken worden meestal opgesplitst in fasen en in een binnen- en een buitenrestauratie. Alles wordt heel nauwkeurig gevolgd door de staat en geïnventariseerd, zodat elke stap, indien nodig, kan worden teruggedraaid